Услуги

Медицинские услуги

Леч. от алк, нарк, табл. зав. Сним. запой на дому. Код. Л0184. Т447782; 0772383900 J289
Уход за пожилыми и больн 0556650610 J298