Продаю

Дачи,участки

10сот. В-Антон. 2,6млн. Т 0709281821 . L330
Дача 6с. Б-Кунгей. 1,4млн. 0550897002 J038
Дача 12сот. Б-Кунг. 2,8млн 0550897002 J039
10сот. В-Антон. 2,6млн. Т 0709281821 . L329
Ср! 12,5сот. с. К-Жар. В/ком 0556070707 J356
Кирп. Дача. 8сот. с. КойТашТ 0505571206 J363
Дача 6с. Б-Кунгей. 1,4млн. 0550897002 J900
Дача 12сот. Б-Кунг. 2,8млн 0550897002 J901
22с+Дом. Нач. Н-Покр. 7,3мл 0550897002 J904
Дача. Панор. Кирп. 5с. 1,2мл 0550897002 J905
Уч. 15сот. с. Бостери, напротив панс. "Толкун"(Ярмарка), 1-линия. Т. 0707500011 D955
10сот. В-Антон. 2,6млн. Т 0709281821 . L328
Дача 6с. Б-Кунгей. 1,4млн. 0550897002 J327
Дача 12сот. Б-Кунг. 2,7млн 0550897002 J328
22с+Дом. Нач. Н-Покр. 7,3мл 0550897002 J331
Дача. Панор. Кирп. 5с. 1,2мл 0550897002 J332
Уч. 6с. И-К, ЧокТал. МеняюТ 0702510052 J341
Ср! 12,5сот. с. К-Жар. В/ком 0556070707 J355
Уч. 15сот. с. Бостери, напротив панс. "Толкун"(Ярмарка), 1-линия. Т. 0707500011 D954
Дача 6с. Б-Кунгей. 1,4млн. 0550897002 J235
Дача 12сот. Б-Кунг. 2,7млн 0550897002 J236
Дача. Кирп. Панор. 1,2млн. 0550897002 J237
Уч. 13с. Ц, Акад. наук. Кр/кн 0555134813 J244
10сот. В-Антон. 2,6млн. Т 0709281821 . L327
Уч. 15сот. с. Бостери, напротив панс. "Толкун"(Ярмарка), 1-линия. Т. 0707500011 D953
Дача на речке. С мансард. 0551402604 J098
Дача 6с. Б-Кунгей. 1,4млн. 0550897002 J125
Дача 12сот. Б-Кунг. 2,7млн 0550897002 J126
20с. Токбай, трас+Дом. 5млн 0550897002 J127
Уч. 42с. И-Куль, берег. ДешТ 0551070909 J138
Воронц. 6сот. Кр. кн. 1,3млн 0550098000 D872
Уч. 15сот. с. Бостери, напротив панс. "Толкун"(Ярмарка), 1-линия. Т. 0707500011 D952
Дача 6с. Б-Кунгей. 1,4млн. 0550897002 J987
Дача 12сот. Б-Кунг. 2,7млн 0550897002 J988
Дача. Панор. Кирп. 5с. 1,2мл 0550897002 J989
20с. Токбай, трас+Дом. 5,3м 0550897002 J990
Воронц. 6сот. Кр. кн. 1,3млн 0550098000 D871
Дача. "Наука"10соток. Дом с мансард. Вода, канализац. Цена догов. Т 0773142513 L243
Дача 6с. Б-Кунгей. 1,4млн. 0550897002 D918
Дача 12сот. Б-Кунг. 2,7млн 0550897002 D919
20с. Токбай, трас+Дом. 5,3м 0550897002 D922
нач. Н-Покр. 175м. 11с. 6,2м 0550924774 D923
Уч. 15сот. с. Бостери, напротив панс. "Толкун"(Ярмарка), 1-линия. Т. 0707500011 D951