Продаю

Дома за городом

Кант. 10с. 4к. Кух. Баня. ХпТ 0701551034 W861
с. Аламуд. 73м. 13с. Мен/1кв 0553313091 L958
Ч-Ата. 2эт. 16с. Озеро-400м 0704475414 D709
с. Петров. Моск. рн. 4к. 21сТ 0555664773 L983
2,4млн. Кызылту. 40с. 18авт 0550897002 D027
Дом 7сот. г. Орловка. Т. 0550862145 T305